Lajme flash

Preambul

Qeveria angazhohet të garantojë një mjedis të shëndetshëm për qytetarët, ta ruajë atë(...)

Preambul
Pyjet
Pyjet

Do të hartohet e miratohet strategjia kombëtare për menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura

Falë pozicionit gjeografik dhe shumëllojshmërisë së ekosistemeve në vendin tonë gjenden 3,200 specie(...)

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura
Shërbime dhe Transparencë
Shërbime dhe Transparencë

Ne jemi zotuar se shërbimet publike nuk do varen nga xhepi, por nga nevoja. Shërbime për të gjithë,(...)

Ujë dhe Ajër

Një përkujdesje e veçantë do t'i kushtohet lumenjve, liqeneve dhe burimeve të tjera ujore

Ujë dhe Ajër

Programi i Internship-it (Praktikës së Punës)

Programi i Internship-it (Praktikës së Punës)

Mundësi për praktikë pune në sektorin publik

më shumë
Kalendari Mjedisor & Aktivitete

Kalendari Mjedisor & Aktivitete

Ditët mjedisore të miratuara dhe aktivitete

më shumë
+355 4 2270622

+355 4 2270622

Shërbime ndaj qytetarit

më shumë