Monitorim Mjedisor

 

Harta e Nivelit të Zhurmave në Qytetin e Tiranës. 

Vlera e lejuar e ekspozimit ndaj zhurmave 40 decibel (db). 

Klikoni këtu për të shikuar hartën e plotë

 

Përqendrimi i NO në qytetin e Tiranës bazuar në të dhënat e vitit 2014

Vlera e lejuar 46 µg/m3

Klikoni këtu për të shikuar hartën e plotë

 

Përhapja e shkarkimeve për ndotësit kryesor (PM10,NOx, PB, SO2, etj) në shkallë vendi.

Klikoni këtu për të shikuar hartën e plotë