Njoftim per Konsultim me Publikun

“Mabetex Tirana Sh.p.k” ne kuader te pergatitjes se raportit per Vleresimin Strategjik Mjedisor per  master planin“ Resort Divjaka Albania”, do te organizoje konsultimin e me grupet e interesit  diten e premte  me date 17 Mars 2017 ora 11:00-14:00,  prane  “Hotel Tirana Internacional” Salla Blu, Tirane.
Per me teper informacion gjeni bashkelidhur materialin.

Dokumentet e bashkangjitur