Kontakto Ministrin

TELEFON:  +355 4 2 270 630

EMAIL: kabineti@mjedisi.gov.al  ;  kabineti@moe.gov.al

 

 

 

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme