Drejtoritë

Drejtoria e Pergjithshme e Politikave

Pellumb Abeshi

Kontakt:

Tel: +355 4 2270624

Email: Pellumb.Abeshi@moe.gov.al

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese

Valbona Ballgjini

Kontakt:

Tel: +355 4 2270626

Email: Valbona.Ballgjini@moe.gov.al

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

Juxhina Gjoni

Kontakt:

Tel: +355 4 2230682

Email: Juxhina.Gjoni@moe.gov.al

Drejtoria Juridike e Komunikimit dhe Prokurimeve

Alba Thoma

Kontakt:

Tel: +355 4 2256119

Email: Alba.Thoma@moe.gov.al

Drejtoria e Mjedisit dhe Jetësimit të Prioriteteve

Athanas Karaja

Kontakt:

Email: Athanas.Karaja@moe.gov.al

Drejtoria e Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve

Ylli Hoxha

Kontakt:

Email: Ylli.Hoxha@moe.gov.al

Drejtoria e Integrimit dhe Projekteve

Ardiana Sokoli

Kontakt:

Tel: +355 4 2259900

Email: Ardiana.Sokoli@moe.gov.al

Drejtoria e Biodiversitetit dhe Zonave të Mbrojtura

Klodiana Marika

Kontakt:

Tel: +355 692092872

Email: Klodiana.Marika@moe.gov.al

Drejtoria e Finances dhe Buxhetit

Trajan Vasili

Kontakt:

Tel: +355 4 2233803

Email: Trajan.Vasili@moe.gov.al

Drejtoria e Auditimit të Brendshem

Fran Gjini

Kontakt:

Tel: +355 4 2225101

Email: Fran.Gjini@moe.gov.al