Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Z. Fludian ÇUKA

Email: fludian.cuka@moe.gov.al

Tel: +355 4 2270622

Cel: +355 69 6309351