Postuar më: 09 Qershor 2017

Denonconi raste të përfshirjes së nëpunësve civilë të Ministrisë së Mjedisit në fushatën zgjedhore në adresat vijuese:

Denonconi raste të përfshirjes së nëpunësve civilë të Ministrisë së Mjedisit në fushatën zgjedhore në adresat vijuese:

 

Ministri: Lefter.Koka@moe.gov.al

Sekretari i Përgjithshëm: Alqi.Bllako@moe.gov.al

 

Klikoni këtu për të parë urdhërin e ministrit "Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike, të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017"