Topics

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura

Falë pozicionit gjeografik dhe shumëllojshmërisë së ekosistemeve në vendin tonë gjenden 3,200 specie(...)

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura
Pyjet
Pyjet

Do të hartohet e miratohet strategjia kombëtare për menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore

Trego Fytyrën e Korrupsionit!

Denonco të padukshmen krejt të dukshme

Trego Fytyrën e Korrupsionit!
Shërbime dhe Transparencë
Shërbime dhe Transparencë

Ne jemi zotuar se shërbimet publike nuk do varen nga xhepi, por nga nevoja. Shërbime për të gjithë,(...)

Konsultimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim

Njoftim për konsultimin tematik 

Rritja përmes përdorimit të(...)

Konsultimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
Ajër dhe Zhurma
Ajër dhe Zhurma

Një përkujdesje e veçantë do t'i kushtohet përmirësimit të cilësisë së ajrit dhe(...)

Shprehje Interesi

Do të forcojmë kapacitetet për të rritur shërbimet dhe cilësinë e këtyre shërbimeve

Shprehje Interesi
Ndryshime Klimatike dhe Kimikate
Ndryshime Klimatike dhe Kimikate

Lidhja ndërmjet mjedisit dhe shëndetit publik është një lidhje shum e fortë e dyanshme.Angazhohemi(...)

Mbetje dhe Ndotje Industriale

Qeveria do të synojë uljen me 30% të nivelit të ndotjes në zonat urbane nëpërmjet masave të(...)

Mbetje dhe Ndotje Industriale
Preambul
Preambul

Qeveria angazhohet të garantojë një mjedis të shëndetshëm për qytetarët, ta ruajë atë(...)