Ajër dhe Zhurma

Ajër dhe Zhurma

Një përkujdesje e veçantë do t'i kushtohet përmirësimit të cilësisë së ajrit dhe minimizimit të zhurmave në ambjentet publike dhe të banuara