Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura

Falë pozicionit gjeografik dhe shumëllojshmërisë së ekosistemeve në vendin tonë gjenden 3,200 specie bimësh që përbejnë rreth 30% të florës evropiane.Mjedisi, shfrytëzimi i qendrueshëm i tij, është një potencial i madh punësimi. Ne e konsiderojmë mbrojtjen e mjedisit si një detyrë të përbashkët për të gjithë qytetarët, organizatat mjedisore, shoqerinë, median, shkollën, shkencëtarët dhe sektorët e biznesit privat.