Mbetje dhe Ndotje Industriale

Mbetje dhe Ndotje Industriale

Qeveria do të synojë uljen me 30% të nivelit të ndotjes në zonat urbane nëpërmjet masave të duhura dhe duke kontrolluar aktivitetet që operojnë në dëm të mjedisit