Mbrojtja e Mjedisit

Mbrojtja e Mjedisit

Mjedisi, shfrytëzimi i qendrueshëm i tij, është një potencial i madh punësimi. Ne e konsiderojmë mbrojtjen e mjedisit si një detyrë të përbashkët për të gjithë qytetarët, organizatat mjedisore, shoqerinë, median, shkollën, shkencëtarët dhe sektorët e biznesit privat.