Ndryshime Klimatike dhe Kimikate

Ndryshime Klimatike dhe Kimikate

Lidhja ndërmjet mjedisit dhe shëndetit publik është një lidhje shum e fortë e dyanshme.Angazhohemi për plane të duhura menaxhimi për të mbrojtur dhe forcuar këtë lidhje