Pyjet

Pyjet

Do të hartohet e miratohet strategjia kombëtare për menaxhimin e qëndrueshëm ë burimeve pyjore. Gjuetia e paligjshme dhe shfrytëzimi pa kriter i natyrës,e veçanërisht i parqeve kombëtare kanë shkaktuar dëme të mëdha.Ne do ta përmirësojmë situatën nëpërmjet vendosjes së masave rigoroze për ruajtjen e zonave të mbrojtura dhe zhvillimin e pyllëzimit në të gjithë vendin.