Shërbime dhe Transparencë

Shërbime dhe Transparencë

Ne jemi zotuar se shërbimet publike nuk do të varen nga xhepi, por nga nevoja. Shërbime për të gjithë, shërbime cilësore e në përputhje të plotë me standardet evropiane.