Mbi konstatimin e shkeljeve apo parregullsive për programet IPA/IPARD

Në rast konstatimi parregullsish, korrupsioni, konfilkti interesi apo raste flagrante te shkeljes se procedurave gjate perdorimit të fondeve të BE-së, të cilat janë programuar ti jepen Shtetit Shqiptar për periudhën 2014-2020, jeni të lutur të denonconi ne adresat e mëposhtme.

 

  1. IPA.irregularities@financa.gov.al
  2. IPARD.irregularities@financa.gov.al
  3. Tel/Fax: +355 4 228 1115