Njoftim per aplikim - Kordinator Kombetar dhe Lokal për projektin “Ndërtimi për rekuperimin e Lagunës Kune-Vaini nëpërmjet Adaptimin e Ekosistemit (EbA)”