Thirrje per Aplikime për grante per studime kërkimore ne fushen e kimisë së gjelbër

Afati i paraqitjes së aplikimeve eshte datat 28.2.2014. Aplikantet duhet te zoterojne diplome Ph. D. ose ekuivalente dhe duhet te jene ne 35 vjeç. Me shume informacion gjendet ne udhezuesin e aplikimit si edhe ne faqen e UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/call_for_applications_green_chemistry_research_grants/back/9597/#.Urgab9JDvy4