Postuar më: 17 Korrik 2017

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve (AKUK) në bashkëpunim me aktorë të huaj dhe vendas në sektorin e ujit në Shqipëri, ka hartuar “Masterplanin kombëtar të furnizimit me ujë të pijshëm, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotur”

Agjencia Kombëtare  e Ujësjellës Kanalizimeve (AKUK) në bashkëpunim me aktorë të huaj dhe vendas në sektorin e ujit në Shqipëri, ka hartuar “Masterplanin kombëtar  të furnizimit me ujë të pijshëm, largimit dhe trajtimit të ujërave  të ndotur” . Bazuar në ligjin 91/2013 “Per vleresimin strategjik mjedisor”, do të organizohet takimi i parë me grupet e interesit më datë 25 Korrik 2017 ora 14:30 në sallën e mbledhjeve të Ministrisë së Mjedisit.
 

Këtu do të gjeni informacion të përmbledhur mbi masterplanin