Postuar më: 14 Korrik 2017

Bazuar në ligjin 91/2013 “Për vlerësimin strategjik mjedisor”, në kuadër të fillimit të punës për përgatitjen e Raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM), për Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Vau-Dejes, Konsulenti UTS-01 në bashkëpunim me Bashkinë Vau-Dejes do të zhvilloje ditën e hënë, në datën 24 Korrik, ora 09.30, konsultimin e parë me grupet e interesit në sallën e Këshillit Bashkiak, Njesia Administrative Bushat

Bazuar në ligjin 91/2013 “Për vlerësimin strategjik mjedisor”, në kuadër të fillimit të punës për përgatitjen e Raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM), për Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Vau-Dejes, Konsulenti UTS-01 në bashkëpunim me Bashkinë Vau-Dejes do të zhvilloje ditën e hënë, në datën 24 Korrik, ora 09.30, konsultimin e parë me grupet e interesit në sallën e Këshillit Bashkiak, Njesia Administrative Bushat.
​ 

Këtu do gjeni draftin e propozuar.