Postuar më: 29 Gusht 2016

Dëgjesë publike për prezantimin e draftit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM)

Bashkia e Gjirokastrës në bashkëpunim me AKPT dhe Ministrinë e Zhvillimit Urban do të organizojë dëgjesën publike të Hënën 5 Shtator 2016, orën12:00 në qytetin e Gjirokastrës në sallën e Qëndrës Kulturore. Qëllim i dëgjesës  është prezantimi i draftit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) të  Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Gjirokastrër për konslutim me publikun dhe grupet e interestit. Materialet i gjeni ne linkun: https://www.dropbox.com/sh/0jcj8h788tyve5p/AAC4LXMfylwlXn74qLcGWAZXa?dl=0