Postuar më: 13 Korrik 2017

Në kuadër të procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmi, Tregtisë dhe Sipërmarrjes do të organizojë konsultime me publikun në lidhje me “ Planin Kombëtar Sektorial të Turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare”.

Në kuadër të procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmi, Tregtisë dhe Sipërmarrjes do të organizojë  konsultime me publikun  në lidhje me   “ Planin Kombëtar Sektorial të Turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare”.

 

Datat e planifikuara për realizimin e konsultimeve me publikun janë:

  • 13 Korrik 2017 në Razëm – Shkodër
  • 17 Korrik 2017 në sallën e MuzeutBajram Curri.
  •  

 

Këtu do gjeni dhe draftin e propozuar.