Postuar më: 29 Gusht 2016

Njoftim për dëgjesë me publikun pë Vlerësimin Strategjik Mjedisor

Bashkia e Ura Vajgurore; Poliçan; Skrapar në bashkëpunim me AKPT dhe Ministrinë e Zhvillimit Urban do të organizojë dëgjesën publike në date 2 Shtator 2016, orën 11.00 në qytetin e Poliçanit në sallën e Pallatit të  Kulturës. Qëllim i dëgjesës  është prezantimi i draftit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor të  Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Ura Vajgurore; Poliçan; Skrapar për konslutim me publikun dhe grupet e interestit. Materialet i gjeni të printuara në zyrat e Bashkisë Ura Vajgurore; Poliçan; Skrapar, si dhe ne lidhjet:

Polican - https://www.dropbox.com/sh/5dvhtnvzzo4q0se/AABQOWqneiWL95etYfGlDsH5a?dl=0;

Skrapar - https://www.dropbox.com/sh/cffqqf0hnd0z0hs/AAAl8hfP4suoBlyp34ivwkkPa?dl=0;

Ura Vajgurore - https://www.dropbox.com/sh/ssvrasg2owbbe49/AADg7KFLFl5NxuAOKm5mPLrea?dl=0