Postuar më: 12 Maj 2016

Njoftim për Dëgjesë Publike

Ministria e Transportit dhe Infrastruktures organizon Degjesen Publike per Konsultimin e raportit paraprak te Vleresimit Strategjik Mjedisor per Strategjine e Sektorit te Transportit dhe Plani i Veprimit.

Data: 01.06.2016

Ora: 09.00

Vendi: Salla e Mbledhjeve ne Ministrine Transportit dhe Infrastruktures.

 

Mund te konsultoni keto dokumenta, te cilet do te paraqiten gjate degjeses publike:

Asistencë teknike mbi përgatitjen e Strategjisë së Sektorit të Transportit në Shqipëri (draft 01)

Asistencë teknike mbi përgatitjen e Strategjisë së Sektorit të Transportit në Shqipëri (draft 02)