Postuar më: 28 Mars 2017

Njoftim për Konsultim me Grupet e Interesit - BFI Invest

“BFI  IINVEST “ Sh.p.k ne kuader te pergatitjes se raportit per Vleresimin Strategjik Mjedisor per  programin zhvillimore “Rivlerësimin e kategorisë se mbrojtjes për një sipërfaqeje toke në zonën e peizazhit te mbrojtur Vjose-Narte”, do te organizoje konsultimin  me grupet e interesit  me  datë 3 Prill, 2017, ora 12:00 në ambjentet e ABA Center, Kati IV (R), Salla e Mbledhjeve, Rr. Papa Gjon Pali II, Tiranë.

 

Per me teper informacion gjeni bashkelidhur:

  1. Programi Zhvillimor
  2. Relacioni i Programit Zhvillimor
  3. Kordinatat e zonës