Postuar më: 29 Mars 2017

Njoftim për konsultim me grupet e interesit në lidhje me hartimin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Master Planin “Resort Divjakë Albania"

Më datë 6 Prill 2017, ora 12:00 , në sallën e mbledhjes së Ministrisë së Mjedisit do  të zhvillohet një konsultim tjetër me grupet e interesit në lidhje me hartimin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor  për Master Planin “Resort Divjakë Albania”.  Ku do të diskutohen opinionet paraprake të Grupit të Shoqatave Mjedisore, OJF-ve  dhe grupeve të tjera të intersit.