Postuar më: 27 Mars 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës, studim mbi mortalitetin e peshqve në Liqenin e Fierzës