Standartet turistike

VENDIM Nr. 711, datë 12.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KUSHTET DHE KRITERET PËR PROJEKTIMIN DHE NDËRTIMIN E STRUKTURAVE AKOMODUESE” VENDIM Nr. 730, datë 20.10.2016 PËR … Continue reading Standartet turistike