Postuar më: 05/07/2019

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit organizon dëgjesen e publikut për Draftin e propozuar “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10463, date 22.09.2011 ‘Për menaxhimin e integruar të mbetjeve’”. Dëgjesa do të organizohet në datën 26 Korrik 2019,ora 11.00, në sallen e mbledhjeve të Ministrisë.