Kabineti i Ministrit

Shpresa Mezini, Këshilltar

Shpresa.Mezini3@turizmi.gov.al